Refusjoner/dekning for medlemmer / Lahttuide
                 Dekning av utgifter til deltakelse i konkurranser og samlinger mv.
                  (vedtatt av styret 03.07.12, sak 26/12, sist endret 04.03.19, pr. 07.03.19)
 
 1. Startkontingenter: Sirbmá-Sirma IL dekker for billigste startkontingent i alle typer konkurranser for alle aktive utøvere innen sykling, langrenn, friidrett, løping, triatlon mv. Det forutsettes at utøveren er (betalende) medlem i idrettslaget. Utøveren ordner og betaler selv lisens. Påmeldt men ikke startet (DNS), refunderes ikke (i mange konkurranser opereres det med forskjellige priser for startkontingent etter tidsrom det er påmeldt. med dekning av billigste startkontingent trekkes eventuell tilleggspris bort. medlemmet som søker er ansvarlig for å opplyse om dette ).

 2. Reiseutgifter til konkurranser; For aktive under 20 år og heltidsstudenter under 27 år dekkes også reiseutgifter på billigste måte. Av bilutgifter dekkes 1 kr pr km for 1. ungdom/student og 0,50 kr for 2. og 3. ungdom/student (max godtgjørelse 2 kr pr km). For tilhenger dekkes 0,50 kr pr km. Av opphold (overnatting og kost) dekkes 200 kr pr døgn (ulegitimert) pr ungdom/student. Det kan etter avtale også dekkes for reise- og oppholdsutgifter (som ovenfor) for lagleder/støtteapparat. Flybilletter dekkes med 1/3 egenandel. 

  NC /NM-deltakelse: For aktive som deltar i konkurranser på Norges Cup og NM dekkes reiseutgifter på billigste måte samt inntil kr. 750 for losji og kost pr døgn. Bruk av bil godtgjøres med 2 kr pr km og 0,50 kr pr passasjer (aktiv og/eller støtteapparat), max kr. 3 pr km. Dette kan også gjelde for deltakelse i andre større konkurranser, men må avtales på forhånd. Lagleder/støtteapparat kan etter avtale få dekt reiseutgifter etter samme ordning. For å oppnå støtte som NC/NM-utøver kreves deltakelse i min. 2 rittarr. årlig. Tellende rittarr er NM, NC, RM e.l. Mange konkurranser har flere priser på startkontingenter, avhengig av når man melder seg på. Klubben dekker for billigste startkontingent. 2 NM, NC, RM e.l.

 3. Treningssamlinger: Samlinger som laget selv organiserer dekkes med inntil 70% av reiseutgiftene for unge aktive under 20 år/studenter under 27 år/NC-NM-aktive, max. kr. 3.500 pr utøver. Oppholdet dekkes med en del egenandel, opptil 1/3. De som er påmeldt samling og ikke møter, må betale klubbens utgifter i sin helhet (evt ikke refunderbare flybilletter, opphold og lignende). I tillegg kan laget dekke for egen organiserte treningssamlinger, fortrinnsvis for NC/NM utøvere, som dekkes med kr. 400 (ulegitimert) pr. samlingsdøgn i reise- og oppholdsutgifter til gjennomførte treningssamlinger max. kr. 20.000 pr utøver pr kalenderår. Treningen på samlingen må dokumenteres.

 4. Støtte til kjøp av sykkel: Støtte til kjøp sykkel for aktive under 20 år, heltidsstudenter under 27 år og NC/NM-syklister : inntil 50%, max kr. 5.000.  Støtte innvilges ikke til den første sykkelen. Ved videresalg av sponsede sykler (av laget) oppfordres til å formidle salget til lagets medlemmer først.

 5. Skade, forsikring mv.: Sirbmá-Sirma IL er ikke ansvarlig for skade, tyveri mv. av sykler og utstyr. Alle aktive har selv ansvaret for sitt utstyr, og oppfordres til å verdiforsikre dyre sykler og dyrt utstyr.

 6. Utlån av rekrutteringssyklerBarn og unge kan låne sykkel til bruk på treninger og i ritt. Foreldre/foresatte skriver under på utlånsskjema hvor de forplikter å vedlikeholde sykkelen (slitedeler betaler  klubben) og oppbevare sykkelen forsvarlig samt at evt skade, tyveri el. dekkes av husstandens innboforsikring. 

 7. Konkurranseklær: Aktive med helårslisens under 20 år og heltidsstudenter under 27 år får dekt konkurranseklær opptil kr. 2.000 av klubben pr år.  Barn og unge under 18 år som minimum deltar i 1 konkurranse - fortrinnsvis egen (PGP) - får dekt for kr. 500 (ikke krav om helårslisens) .   NC/NM-aktive får dekt 2 sykkelskjorter og –shorts, 1 tempodrakt, 1 jakke og 1 vest samt andre mindre profileringsklær/artikler etter avtale. OffroadFinnmark (OF) deltakere som sykler med klubbnavnet får dekt for 1 sykkelskjorte og - shorts.

 8. Trenerutgifter: Etter avtale med klubben kan det dekkes for utgifter til personlig trener. 

 9. Utbetaling etter innsendt krav: Alle utgiftene – også startkontingenter og sykkelklær - dekkes etterskuddsvis på grunnlag av regning med vedlagte kvitteringer. Regninger sendes inn fortløpende, også startkontingenter, og helst innen 1 måned etter avsluttet aktivitet/innkjøp.   Utlegg, regninger etter 1. desember for gjeldende kalenderår utbetales ikke, med unntak av utlegg fra 1. -31. desember, her er fristen 2. januar påfølgende år. 

 10. Aktives bidrag til klubben; Det forutsettes at unge aktive og NC/NM-aktive som får dekt utgifter iht. dette reglementet bidrar tilbake til klubben i form av dugnader som loddsalg, frivillig på ulike arrangementer, våre anlegg eller i folkebad.
For dekning av utgifter iht. dette reglementet tas det forbehold om lagets økonomi, og det forutsetter at alle som søker om støtte har betalt medlemskap og kjøpt helårslisens i inneværende år (pkt. 2, 3, 4 og 7) og bruker klubbens klær og navn i konkurransene.  
 
Bruk dette regningsskjemaet for refusjon av utgiftene. 
 
(oppd. 07.07.21)
 

Oppdatert 07.07.2021
Untitled Document