Møter og referater
Årsmøter
Årsmøte 24.02.22 - protokoll
Årsmøte 18.02.21 - protokoll 
Årsmøte 20.02.20 - protokoll 
Årsmøte 21.02.19 - protokoll 
Årsmøte 22.02.18 - protokoll
Årsmøte 21.02.17 - protokoll 
Årsmøte 18.02.16 - protokoll
Årsmøte 24.02.15 - protokoll
Årsmøte 25.02.14 - protokoll
Årsmøte 21.02.13 - protokoll
Årsmøte 04.02.12 - protokoll
Ekstraordinært årsmøte 15.03.12 - protokoll

Medlemsmøter
03.11.22 - referat (sykkelmedlemsmøte) 
25.11.21 - referat (sykkel-medlemsmøte) 
14.02.19 - referat (sykkel-medlemsmøte) 
05.09.17 - referat (sykkel-medlemsmøte) 
16.11.16 - referat (sykkel-medlemsmøte) 
13.02.16 - referat (sykkel-medlemsmøte) 
06.10.15 - referat (sykkel-medlemsmøte)
18.05.15 - referat (sykkel-medlemsmøte)
12.11.14 - referat (sykkel-medlemsmøte)
15.05.14 - referat (sykkel-medlemsmøte)
08.11.13 - referat (sykkel-medlemsmøte) 
27.02.13 - referat (sykkel-medlemsmøte)
15.03.12 - referat
31.05.12 - se sak 21/12
21.11.12 - referat (sykkel-medlemsmøte)

Styremøter
2022
03.11.22 - referat 
28.09.22 - referat 
31.08.22 - referat 
04.08.22 - referat 
30.06.22 - referat 
25.05.22 - referat 
28.04.22 - referat 
17.03.22 - referat
20.01.22 - referat

2021
13.12.21 - referat 
05.09.21 - referat m/revidert budsjett 
24.06.21 - referat 
18.04.21 - referat - fellesmøte med gruppelederne 
28.02.21 - referat - fellesmøte med gruppelederne
04.02.21 - referat 
15.01.21 - referat
 
2020
13.09.20 - referat 
06.08.20 - referat - fellesmøte mellom friidretts- og sykkelgruppa 
03.06.20 - referat
16.03.20 - referat  
05.03.20 - referat - fellesmøte med gruppelederne
27.02.20 - referat 
06.01.20 - referat 
 
2019
04.12.19 - referat 
11.09.19 - referat 
05.06.19 - referat 
04.03.19 - referat - fellesmøte med alle gruppene 
06.01.18 - referat 
 
2018
11.01.18 - referat
22.03.18 - referat 
17.06.18 - referat
05.09.18 - referat
22.10.18 - referat
15.11.18 - referat - fellesmøte med sykkelgruppa

2017
03.12.17 - referat 
10.09.17 - referat 
16.06.17 - referat 
06.04.17 - referat 
21.03.17 - referat fra fellesmøte med sykkel- og friidrettsgruppa
14.02.17 - referat 
2016
12.12.16 - referat 
01.11.16 - referat 
12.09.16 - referat
12.06.16 - referat
08.03.16 - referat
09.02.16 - referat 
2015
01.12.15 - referat 
28.10.15 - referat
20.08.15 - referat
02.06.15 - referat
08.04.15 - referat
15.02.15 - referat
29.01.15 - referat
27.01.15 - referat
2014
04.12.14 - referat
23.10.14 - referat
10.09.14 - referat
10.06.14 - referat
08.05.14 - referat
08.04.14 - referat
05.03.14 - referat
29.01.14 - referat
2013
08.12.13 - referat
17.10.13 - referat
26.08.13 - referat
07.05.13 - referat
21.03.13 - referat
26.02.13 - referat
05.02.13 - referat
2012
13.02.12 - referat
27.03.12 - referat
10.05.12 - referat
07.06.12 - referat
03.07.12 - referat
13.09.12 - referat
06.11.12 - referat
01.12.12 - referat
08.12.11 - referat
 
Uttalelser m.v.
Høringsuttalelse til ny organisering av samisk idrett, 15. sept. 2017 
Høringsuttalelse til kommundelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2017 - 2020 
Cealkámuš Deanu gielda 2016-2019 giellaovdánahttinplánii / Uttalelse til Tana kommunes språkutviklingplan for 2016-2019
Høringsuttalelse til Tana kommunes folkehelseplan 2014
Høringsuttalelse til kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016


(oppd. 09.11.22)
Oppdatert 09.11.2022
Untitled Document