Polaris Grand Prix 2012
23.-24. juni
Áike og Janez i tet i fellesstarten fra Karasjok til Sirma Govven:Selfors/Henriksen
 Govven:Selfors/Henriksen
 Govven:Selfors/Henriksen
 Govven:Selfors/Henriksen
 Govven:Selfors/Henriksen
 Govven:Selfors/Henriksen
 Govven:Selfors/Henriksen
 Govven:Selfors/Henriksen
 Govven:Selfors/Henriksen
 Govven:Selfors/Henriksen
 Govven:Selfors/Henriksen
 Govven:Selfors/Henriksen
 Govven:Selfors/Henriksen