Sirma Ils sommeridrettsleker for barn og ungdom
Fra avslutning på Allaroavvi stadion i Sirma. I alt 36 barn og ungdommer har vært deltakere i løpet av sommeren. På avslutninga i kraftig regn møtte hele 22 flotte deltakere opp