Nissemarsj 2014
23 ivrige barn med foreldre var med og gikk Nissemarsj 1. søndag i advent