Barfrostløpet 2019
Løpere og resultater for barfrsotløpet 2019. Teperaturen var kjølig med 19-20,5 minus