Polaris Grand Prix in english
Barents Cup
23. June Lakselv - Karasjok 24. June Karasjok - Sirma Classes from 10 years.

Lørdag 23. juni:
Start/classes/distances
at 12.00: M junior, M 20-39, M40-49, M50-59, Lakselv - Karasjok, 75 km. 
at 12.00: M/K 13-14 år, M/K 15-16 år, K junior, K 20-49, M/K 60+, Garnisonen i Porsanger - Karasjok 50 km
Kl 13.00: G/J 10, G/J 11-12, Nattvann - Karasjok, 20 km


Wardrobe: Gjestgiveriet, Rica hotell
Priceceremony:  Gjestgiveriet, Rica hotell
Mark: Gear – rules

Søndag 24. juni: 
Start/classes/distances
at 12.00: M junior, M 20-39, M40-49, M50-59, Karasjok – Sirma, 130 km. 
at 13.00: M/K 13-14 år, M/K 15-16 år, K junior, K 20-39, K40-49, K50-59, M/K 60+, Barta - Sirma 70 km 
at 13.30: G/J 10, G/J 11-12, Roavvegiedde – Sirma, 20 km

Wardrobe: Sirma Grendehus 
Priceceremony: Sirma Grendehus
Mark: Gear – rules

Overnightstay: Rica hotel, Karasjok (tlf +47 784 67 400). Singleroom with breakfast NOK 920,- per person. Doubleroom with breakfast NOK 670,- per person. 
Other overnightstay: Karasjok Camping (tlf +47 784 66 135), Annes Overnatting & Motell, Tanaveien 40 (tlf +47 784 66 432), Den hvite rein (tlf +47 784 67 446).

Oppdatert 17.06.2012
Untitled Document