Årsmøtet 21. februar 2013 - protokoll og saker
Prokoll fra årsmøtet finner du i kantmenyen -> møter, referater m.v. Behandla årsmøtesaker finnes også i kantmenyen -> om oss. Sakspapirer til årsmøtet er nedenfor.

Her er innkalling med dokumenter i aktuelle saker.

Saksliste (vedtektene § 15 Årsmøtets oppgaver):

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 
 
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
Merknad: Her er foreløpig regnskap. Regnskapet er levert til revisorne 08.02.13. Om revisorrapport foreligger før årsmøtet legges denne ut her.

6. Behandle forslag og saker
Mottatt sak / forlag: Fra Anbjørg H.Varsi: Foreslår å kjøpe projector. Merknad: Lagt inn i styrets forslag til budsjett.

7. Fastsette medlemskontingent.
Styrets forslag: Som i 2012: 200/400 kr.

8. Vedta idrettslagets budsjett.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Valg.  
Følgende valg: a) Leder og nestleder b) 3 styremedlem og 3 varamedlem c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. d) 2 revisorer e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett. f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.
Merknad: Valgkomiteen er i gang. Om innstilling foreligger før årsmøtet legges denne ut her.


Her er vedtektene våre - §§ 13 - 16 om årsmøtet.

(oppd.etter årsmøtet 28.02.13 og før årsmøtet 14.03.13)Oppdatert 28.02.2013
Untitled Document