Sirpmá ságat - Sirpmá valáštallan searvvi dieđut
Infoskriv fra styret i Sirma IL april 2013
Alle er ikke på facebook og derfor har vi lagd dette info-skrivet og husstandsdistribuert den fra Goavddesgurnjárga (Ballovara) til Roavvegieddi. Dere andre kan lese den her.

Idrettens grunnverdier: Idrettsglede, fellesskap, helse, ærlighet. Ja mis vel; sámevuohta.

Aktiviteter – folkehelse og idrett
SirpmáVS/SirmaIL er både et breddeidrettslag i Sirma&omeng/Øvre Tana (siden 1956) og Tanas eneste sykkelklubb (siden 2005). Vi er opptatt av å utvikle begge sidene av idrettslaget;

• med flere og ulike aktiviteter til barn og unge sikres også rekruttering til idrett
• med satsing på folkehelse og trivsel bidrar vi til at det bor folk i bygdene.


Skiløypekjøring til grillhytta - en av idrettslagets viktigste oppgaver for folk i
bygda? Foto: Tor Asle Varsi.

Sjekk vårt tilbud
- Skilek/karusell for barn og unge v/Luda. Sted: Sirma.
- Idrettsskole for barn og unge i Sirma v/Monica. Sted: Sirma grendehus.
- Skiløypekjøring. Sted: Lysløypa og til grillhytta - takket være Tor Asle.  
- Spinning 1-2 ganger i uka v/Arild. Sted: Sirma grendehus.
- Basistrening for ungdom i hele kommunen v/Ole Henrik Sted: Tana bru.


Deler av vår spreke spinningsgjeng i Sirma. Foto: Ragnhild Måsø.

Vi har også siste året arrangert aktivitetstur til Saariselkä, tur til Rástegáisá, swingkurs og saltkjøttaften.

Les vår årsmelding for 2012.


Aktive Sirma-ungdommer på aktivitetstur i Saariselkä i januar i år. Foto: Duttá

Bygd med eget sykkellag – helt unikt!
2012 var et fantastisk år for Sirpmá-syklistene. Vi har deltatt i mange ritt, prestert veldig bra og vi har rekruttert flere yngre ryttere – og flere har kommet til før årets sesong. Som sykkelklubb har vi medlemmer i hele kommunen og nabokommunen Nesseby. Med våre gode sykkelidrettsutøvere har vi markedsført og gjort Sirbmá kjent i store deler av Norge og Sápmi/Nordkalotten og i Barentsregionen. Nå er vi i full gang med opplading til årets sesong med spinning og treningssamlinger. Første ritt er i Luostu, Finland 18.-19. mai og deretter går det slag i slag. Informasjon om ritt finnes her på nettsiden; meny: terminliste

Sirpmá-syklistene er stolte over å sykle for Sirbmá – et idrettslag med bredde og samisk profil ! Mii leat eambbo go searvi / Vi er mer enn en klubb!Vår satsing på sykkel kan gjøres fordi vi har fått en meget god sponsoravtale med Tana scooter&ATV, ČálliidLágádus, Sparebank1 Nord-Norge, Byggebistand, G-sport Tana, Tana regnskapskontor, Byggmakker og Tana fysikalske som sikrer oss kr. 65.000 årlig i 3 år. I tillegg har vi hittil mottatt en del offentlig støtte til vår satsing på rekruttering og yngre ryttere.

Store verdier som koster å drifte
Idrettslaget er eier av anlegg til flere millioner kroner, og disse har de siste årene kostet oss ca kr 50.000 årlig å drifte. Dette omfatter såing og klipping av gressbane, oppkjøring av løyper, vedlikehold av scooter m.v. Dette er utenom den frivillige innsatsen som også er betydelig. I 2012 mottok vi ca kr 15.000 i drifttilskudd fra kommunen, og dette dekker kun en del av disse faktiske vedlikehold- og driftsutgiftene.

Derfor er vi veldig glade for ditt bidrag - gjennom medlemsskap, grasrotandel, frivillig innsats på Langnesmarkedet eller våre andre arrangement :)
 
Innen utgangen av 2012 hadde vi 102 betalende medlemmer. Hittil i år har vi registrert flere nye medlemmer, og vi ønsker flere – også støttemedlemmer. Vi oppfordrer spesielt tilreisende sirpmálaččaid som ønsker å bidra til at det er aktivitet, trivsel og bolyst i hjembygda om å støtte oss – gjerne med medlemsskap og om anledning også med frivillig innsats.


19 store og små stilte på dugnad på fotballbanen 2. juni 2012. Foto: Per Ove Måsø.

Bli med på laget – sammen er vi et winning-team :)
Medlemsskap koster kr. 200 enkeltmedlem/400 for familier/100 pensjonister. For registrering ta kontakt med Monika, tlf. 41264148, monica.balto@hotmail.com eller Synnøve (Duttá), tlf. 95803133, sjefsdutta@hotmail.com

Gi ditt bidrag til SirpmáVS/Sirma IL gjennom grasrotandel ved tipping – vårt organisasjonsnr: 983344399.

Mer informasjon om idrettslaget finner dere her på denne nettsiden.

Aktiviteter fremover – i tillegg til det som er nevnt tidligere:
- Dugnad – rydding og vedlikehold av fotballbua + innsamling av SILs utstyr, materiell, protokoller m.v: lørdag 25. mai 2013
- Sirma ILs lotteri – tentativ salgsperiode: 1.juni – 1. desember 2013
- Polaris Grand Prix – sykkelritt: 22.-23. juni 2013 m/målgang i Sirma 23. juni.
- Kafé og laksegrilling på Langnesmarkedet: lørdag 13. juli 2013.
- Gåtur + konkurranseklasse til Rástegáisá: søndag 14. juli 2013.
- Saltkjøttaften – tentativ dato: lørdag 23. november 2013. (arr. enten av idrettslaget, bygdelaget eller sammen).


Her fra Langnesmarkedet i 2012. Foto: PT Ravna.

Fra mai: Vi selger Sirbmá-løpeskjorte til kr. 440 og Sirbmá-treningssokker til kr. 50, samt et lite utvalg av sykkelklær. Ta kontakt med Monica tlf. 41264148 eller Per Torleiv tlf. 41935756. Blizz Sirpmá-sykkel/sportsbriller, kafébriller og Sirpmá-caps selges på G-sport Tana rundt (sykkel)sesongstart. 


Sirpmá sykkelcaps-design. I salg våren/sommeren 2013 på G-sport Tana.

SirpmáVS / SirmaILs styre 2012 - 2013:

Monica Balto, leder
Per A. Holm, nestleder
Leif Erik Varsi, styremedlem
Odd Erik Solbakk, styremedlem/regnskap
Synnøve Solbakk, styremedlem/sekr.
Varamedlemmer: 1. Ole Henrik Somby, 2. Ragnhild Måsø, 3. Leif Varsi.

Ski/anleggsgruppe: Luda Holm, Nils Máhtte Anti, Per Ove Måsø. 

Sykkelgruppa: Arild Måsø, Marianne Balto, Per Torleiv Ravna.

(oppd. 10.04.13)

Oppdatert 10.04.2013
Untitled Document