Lotteri 2013 - ber om tilbud på premier innen 15. mai 2013
Sirma IL/Sirpmá valáštallansearvi skal ha lotteri til inntekt for lagets drift. I den forbindelse ønsker vi å innhente tilbud på lotterigevinster fra lokale bedrifter.
Vi ønsker å ligge mellom 20.-30.000,- i gevinstverdier samlet.

Idrettslaget som har utgangspunkt i Sirma med våre aktiviteter og anlegg der har også de siste årene blitt utvidet kraftig med sine syklister fra hele Tana og også Nessby. Vi er derfor mye synlig i lokalsamfunnet og også i fylket, nasjonalt og i Barentsområdet og vil bli solgt over større deler enn kun lokalt. Din bedrift vil derfor bli synlig.

Les mere om vårt idrettslag på nett: www.deatnu.net/sirbma

Vi mottar gjerne tilbud på samlet eller enkeltvise premier både store og små.

Tilbud bes leveres før 10.05.13 på post eller vi e-post til leder Monica Balto, Doaresluohkká 56, 9826 Sirbma, monica.balto@hotmail.com
25.04.2013
Per Torleiv Ravna
Untitled Document