Sykling som gren i SVL
Sirpmá VS/Sirma IL har foreslått sykling som gren i SVL med denne begrunnelsen:
Samemesterskap i sykling 

Sirpmá VS/Sirma IL foreslår sykling som egen idrettsgren i Sámiid valáštallanlihttu i hht vedtektenes § 6. Konkret foreslår vi at det arrangeres Samemesterskap i landeveissykling årlig, alternativt annen hvert år. Dette rittet kan praktisk arrangeres samtidig med andre ritt, f.eks det årlige Barentsmesterskapet – som i praksis dekker nesten hele Sápmi.
 
Sykling er en idrett i fremmarsj, ikke bare internasjonalt og nasjonalt men også i Sápmi. Dette gjelder både landeveis- og terrengsykling (offroad). Sykling er også en utmerket mosjon og lav-terskel-aktivitet, og folkehelseaspektet bør også vektlegges i en tid med mye fokus på overvekt og inaktivitet blant befolkningen - også blant samer. Sykling som egen gren i SVL og eget samemesterskap i sykling kan inspirere flere til å være aktive, og sykling er teknisk  en enkel aktivitetsform som passer for de fleste.
 
 
 
Sykling - også samisk idrett

I Sirpmá VS/Sirma IL har vi drevet med organiserte sykkelaktiviteter (arrangert og deltatt i ritt) siden 2005. Vi har arrangert Barentsmesterskap i landeveissykling to ganger og NNM i landeveissykling en gang med opptil 150 deltakere. Våre ryttere har markert seg meget godt de siste årene, både lokalt, regionalt og i Barentsregionen – innen begge "sjangre". Og med vår tydelig samisk profil får vi også fremmet samiske verdier (språk, kultur, symboler) i en stadig voksende idrett.

Vår kultur og vårt folk er kjent for å beherske både tradisjoner og modernitet, og vi mener SVL som en fellesorganisasjon for samisk idrett også bør ha rom for "nye" idretter. Dette kan gi økt rekruttering til organisasjonen, som igjen på sikt kan styrke organisasjonens legitimitet.

Oppdatert 26.06.2013
Untitled Document