Merking av sykkelstier i Deatnu/Tana
Vi er i gang med merking av sykkelstier i terrenget. Hittil har vi gps-merket 7 sykkelstier på nettstedet www.godtur.no.
Sykkelstier i terrenget 
Vi har fått tilskudd fintur-prosjektet i Finnmark til å merke 5 sykkelstier i Tana: 3 i Luovttejohka/Luftjok, 1 i Sirbmá/Sirma og 1 i Suolovárri/Holmfjell. Disse skal både gps-merkes og fysisk med skilt i hht til nasjonal standard. 
 
Hittil har vi gps-merket de fleste sykkelstiene (+ noen til), og det som gjenstår er å lage og sette opp skilt. Dette skal gjøres i løpet av neste år. 
 
Disse gps-merkede sykkelstiene kan lastes ned som spor til din egen gps eller skrives ut som papirkart. Buorre duolbman / God sykkeltur :)  
 
Les mer om fintur-prosjektet i Finnmark, inkl. merkehåndboka
Offroadrundløype og downhill trasé i Tana bru
Vi jobber også med lage en offroadrundløya og downhill trasé i Tana bru på ca 3,5 km i lysløypeområdet. Den går på sti, og blir lett-syklet og fartsfylt. Bare gled dere - sier SirmaIls synfaringsavdeling PT, Eivind og Ole Henrik. Men vi må nok gjøre en dugnadsinnsats neste vår og sommer med å preparere underlaget - mest med å sykle runden en god del ganger. 
 


Oppdatert 17.09.2013
Untitled Document