Monica Balto gjenvalgt som leder i SirpmáVS/SirmaIL
Les om både året som var og planer for dette året.
SirpmáVS/SirmaIL har hatt et meget aktivt år - les om aktiviteter i stort og smått i vår årsmelding 2013
 
I organisasjonsplanen i 2014 har årsmøtet vedtatt hva som skal prioriteres i år. 
 
Styret og gruppene 
Monica Balto fortsetter som leder og Arild Måsø er valgt som ny nestleder. De øvrige i styret fortsetter; Erke Solbakk er valgt for 2 nye år, mens Leif Erik Varsi og Synnøve Solbakk ikke var på valg i år. 
 
Det er ingen endring i sammensetting i underutvalgene/gruppene - alle fortsetter med sine verv :) Det eneste som er endret er nytt navn på tidligere ski- og anleggsgruppa; nytt navn er Aktivitets- og anleggsgruppe Sirbmá. 
 
Styrets og gruppenes sammensetting og kontaktinfo. 

Og for de spesielt interesserte - her er årsmøteprotokollenOppdatert 10.03.2014
Untitled Document