Nettbutikken stenger onsdag 27. mai kl. 23.59!
Etterbestilling av sykkelklær og løpeskjorte fra 19. mai.
Vi gjenåpner nettbutikken fra tirsdag 19. mai til onsdag 27. mai kl. 23.59. Levering skjer ca. 5 uker etter dette, direkte til den enkelte. Brukernavn white team: sirmastandard, black team: sirmasort
Sykkelklær og løpeskjorte i standard hvit og overdeler også i sort klar til bestilling. I år blir det kun én design på sykkelshortsen/buksa, dvs. ikke både sort og hvit, men én som går til både hvit og sort skjorte. 

Vi har ny leverandør og ny bestillingsmåte i år: Den enkelte bestiller selv blant de klærne som er valgt ut, haker av for ønsket betalingsmåte og får klærne tilsendt til oppgitt (egen) adresse. 

Bestillingen skjer her 
Brukernavn for white team (vår standard): sirbmastandard
Brukernavn for black team: sirbmasort
 
Det var ikke mulig å få dette i én bestilling - derfor to brukernavn og bestillinger. 
 
Leverandøren oppgir 5 uker som leveringstid fra nettbutikken stenger 27. mai, dvs. rundt 1. juli. 
 
Alle bestiller selv og legger ut for sine klær - også de som i hht sykkelreglementet får dekt for en del klær av klubben. De sender regning til klubben i etterkant, til erke@lagadus.org og legg med kvittering/faktura.
 
Disse får dekt hva av klubben (reglementet pkt 7): 
- Barn og unge under  20 år og heltidsstudenter under 30 år som har betalt medlemsskap og helårslisens får dekt for 1 sykkelshorts og -skjorte, verdi kr. 1.724. 
- Barn og unge under 20 år som min. stiller på ett ritt og som er medlemmer får dekt for en sykkelskorte, verdi k. 815. 
- Deltakere i OffroadFinnmark under klubbnavnet får dekt for 1 sykkelshorts og -skjorte. 
- NC-syklister får dekt 2 sykkelsett, 1 vest, jakke og tempodrakt m.v. NC-syklister over 25 år får dekt for 1 sykkelshorts, -skjorte og vest. 

Mer info:
PT Ravna, tlf. 41935756.
 

 
 
 
Oppdatert 26.05.2015
Untitled Document