Skidag med oppkjørt løype fra Båteng til Sirma 22.03.15
velkommen på skitur
Deltar du på denne får du ett poeng av 3 mulige i Sirma trippel 2015 ski Båteng-Sirma, sykkel Sirma-Båteng-Sirma og topptur til Rastegaisa Velkommen på en fin skidag !
Vi inviterer til en fin skitur mellom Båteng til Sirma 22.03.15
I Båteng ryddes fotballbanen til parkeringsplass og den oppkjørte turløypa vil være:
start fotballbanen Gieddejohka, Njuorggànjoga rastà, Fanasgiettelàddo, boares màđi mielde Fàllenjoaskeroggài, Fàllenjoaskejàvre geahčài ja das gorgņet Skàlnjuokčanjeaggài, dasto Akšojàvrài ja de Jeakkašjàvrài ja das čuovvolit hundekjøringstrasseen làkšjohkii.làkšjogas čuovvut beana vuodjin trasea Sirbmài.

Om dere starter fra Sirma eller Båteng, går tur retur eller går deler av løypa er helt opp til skigåerne. Idrettslaget vil være i løypa.
 
Vi vil sette opp registreringsbøker i både Sirma (utenfor skola) og i Båteng (på fotballbanen).
Her registrerer dere navn på turdeltakere og starttid samt slutt tid der du kommer til mål. Idrettslaget vil bruke disse registreringene for å se statestikk og poeng. Vi vil også trekke ut noen premier blandt alle registrerte
Oppdatert 28.04.2015
Untitled Document