Bruk sommeren til å trene deg opp til høstens løpekarusell
Sparebank1 Nord Norge er med å støtter opp ny løpekarusell
25.08, 01.09 og 08.09 er planlagte datoer
Nærmere info om sted og tid publiseres nærmere
Oppdatert 20.07.2015
Untitled Document