Våre sponsorer
Vi har den glede å publisere at våre sponsorer i løpet av sommeren 2015 har signert en 3 års kontrakt gjeldene 2015, 2016 og 2017 for fast sponset beløp til klubbens drift.
Vi takker våre sponsorer som gir oss en forutsigbar økonomi for å holde oppe aktivitetsnivået og fremme videre sportslige aktiviteter gjennom Sirpmá Valáštallansearvi/Sirma idrettslag.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oppdatert 04.09.2015
Untitled Document