Barfrostmila / Skábmaviehkan
Konkuranseklasse og trimklasse, alle alderstrinn!
Årets siste gateløp , lørdag 07.11.15 kl 11.00 1500 meter barneløype, 10 km konkurranseløype (2×5 km rundløype) og for trimmere har jeg satt en hemmelig Idealtid til rundløype på 4.3 km hvor vinner er den som kommer nærmest tiden. Garderobe og premieutdeling på Tana Fysikalske
SirpmáVS/SirmaIL inviterer til gateløp 7. november i Tana bru. 3 distanser; 1.500 m, 10.000 m og 4300 m på idealtid.

1.500 m følger løpskarusell-traséen; start ved Tana Bru barnehage, Katrine Johnsens geaidnu, Riksvei 98, Grenveine v/Normaskin og Ringveien tilbake til barnehagen. Asfalt.

10 km vil gå i Tana bru området, trasé velges etter vær-, føre og snøforhold. Min. 90% asfalt.

4300 m idealtid. Start ved Tana Bru barnehage. Rundløype via Maskevarreveien, Duovvegeaidnu, grusveien mot Gasanjarga, E6 tilbake til sentrum, etter R98 og inn på 1500 m traseen tilbake til barnehagen. Idealtiden lager Monica. Den er hemmelig, men noen tips kommer :) Den som klokkes inn nærmest idealtiden vinner distansen.

Startkontingent: Gratis for barn og unge, kr. 100 for voksne.
didgitale kart for alle tre distanser kan sees på www.ut.no , søk på barfrostmila
 
 
 
Oppdatert 01.11.2015
Untitled Document