Nytt reglement for dekning av utgifter i fbm konkurranser og samlinger
Styret har vedtatt nytt reglement for dekning av utgifter ved deltakelse i konkurranser i ritt, skirenn, maraton m.v. og treningssamlinger. Reglementet gjelder fra 1. januar 2016.
Regninger i hht dette reglementet sendes pr epost til regnskapsfører erke@lagadus.org 
 
Regningen kan godt være en ordinær epost men må inneholde disse opplysninger; aktiv/hvem det gjelder, hvilken konkurranse, hvilke utlegg i hht reglement og kontonummer. Legg med (scann) kvitteringer for utlegg når det er nødvendig i hht reglementet. Husk startkontingenter - klubben dekker kun for billigste.
  
Sykkelgruppe gjennomfører også årlig satsingssamtaler med unge aktive og aktuelle NC-syklister.
 
Alle referater fra styremøter, medlemsmøter, sykkelgruppemøter, årsmøter m.v. finner her
 
Intern rittkalender/terminliste for 2016
Oppdatert 13.01.2016
Untitled Document