Saltkjøttfest i Sirma 19.11.16
Høstakkefest
Idrettslaget innbyr også i år til den populære Saltkjøttfesten på Sirmas grendehus , kommende lørdag, med inngang fra Kl 19.30
 
 
Kokkene og musikerne er klare for høstens høsttakkefest i Sirma.
Idrettslaget benytter denne festen til å takke våre sponsorer som gjør det mulig å drive et aktivt lag og takker bygda og folket rundt fra fjern og nær som støtter opp  om det frivillige idretts- og fritidstilbudet i kommunen.
Etter vår godt kjente middag og dessert spiller Niilo Guttorm og Kjetil Balto opp til dans.
 
Vi har skjenkebevilgning for listefest så deltakere må melde seg på til oss enten via Facebook på arrangementssiden Saltkjøttfest 2016 eller på tlf til Odd Erik Solbakk +4741143967
 
Velkommen til Sirma :-)
Kleskode kofte eller andre foretrukne festklær som passer mye god mat og dans
 
Vi tar kort  og kontanter
 
NB!  18 års aldersgrense 
Oppdatert 16.11.2016
Untitled Document