Jahkečoahkkin maŋŋebárgga / Årsmøte tirsdag 21.02.2017 tii/kl 19
Sirpmá gilivisttis
Dáppe lea áššelisttu ja áššebáhpirat.Bures boahtin! / Her er sakslista og sakspapirene. Velkommen!

Saksliste: 
 

01/1Godkjenne de stemmeberettigede

02/17 Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

03/17 Valg av møteleder, sekretær og 2 til å underskrive protokollen

04/17 Årsmelding 2016

05/17 Regnskap 2016 (se sak 08/17 - her er også regnskapstallene, rev. regnskap fremlegges i årsmøtet)

06/17 Innkomne saker og forslag: 

          - Utmelding i Norges Fotballforbund - forslag fra styret

          - Rehabilitering av lysløypa - forslag fra styret

07/17 Fastsette medlemskontingent. Forslag fra styret: Beholde dagens; kr 200/100/400.   

08/17 Budsjett 2017

09/17 Organissjonsplan 2017

10/17 Valg
- Styret; leder, 2 styremedlemmer og 3 varamedlemmer
- Underutvalg; Anleggsgruppe, friidrettsgruppe og sykkelgruppe med 3 medlemmer 
- 2 revisorer
- Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet
- Valgkomite (leder og 2 medlemmer)

 

Våre vedtekter og saker vedtatt i årsmøtet finnes her

Årsmøteprotokoller

 

(oppd. 12.02.17)

 


Oppdatert 21.02.2017
Untitled Document