Våre fantastiske lokale samarbeidspartere
Vi er inne i en ny 2-3 års periode med våre lokale samarbeidsparter. Vi oppfordrer våre medlemmer og sympatisører til å sjekke ut tilbudet og produktene til våre samarbeidsparter - og handle lokalt. (les mer - klikk på overskrift)
 
Stikk innom dem eller gå inn på deres nettside - trykk på deres logo på vår nett-forside. 

Våre samarbeidspartere/sponsorer er vår grunnmur og styrke - uten dem stopper Sirbmá IL! Vi er umåtelig stolt av at det lokale næringslivet tar et slikt samfunnsansvar, og så aktivt bidrar til å sikre aktiviteter, trivsel og bolyst, blant annet med å støtte vårt arbeid. Og vi som lag og som enkeltpersoner kan også være med på å sikre og beholde et godt og variert tilbud, næringsliv lokalt ved å handle lokalt. Det gir en vinn vinn situasjon! Godt kjøp :)
#samfunnsløftet
 
 
 
 
 Les om våre aktiviteter i 2017

Oppdatert 28.12.2020
Untitled Document