Årsmøte torsdag 21. februar 2019 kl 19 Sirma grendehus.
Jahkečoahkkin 21.02.19 tii 19 Sirpmá gilivisttis.
Trykk på saken for saklista og anna info. / Áššelistu gárvvis. Alle som deltar i årsmøtet er med i trekningen av Sirbmá skidress eller sykkel/treningsklær til en verdi på kr. 2.500. / Vuorbádat Sirbmá-čuoigan- dahje sihkkelbiktasiid sin gaskas geat servet čoahkkimii.
Saksliste /Áššelisttu: 
 

01/19 Godkjenne de stemmeberettigede / Dohkkehit jienasteaddjiid

02/19 Godkjenne innkallingsaksliste og forretningsorden / Dohkkehit gohččuma, áššelisttu ja čoahkkinortnega

03/19 Valg av møteleder, sekretær og 2 til å underskrive protokollen / Váljjet čoahkkinjođ, čálli ja 2 čoahkkingirjevuolláičálli/dárkkisteaddji   

04/19 Årsmelding 2018 Jahkedieđáhus

05/19 Regnskap 2018 Rehkketdoallu

06/19 Innkomne saker og forslag / Boahtán áššit - Ingen saker fremmet innen fristen 14.02.19 
07/19 Fastsette medlemskontingent for 2020 / Lahttomáksin. Styrets forslag: Som idag; kr. 100/200/400.

08/19 Budsjett 2019 Bušeahtta 

09/19 Organisasjonsplan 2018 Doaibmaplána 

10/19 Valg / Válggat 
            - Styret; leder, 2 styremedlemmer og 3 varamedlemmer

- Underutvalg; Anleggsgruppe (3), friidrettsgruppe (4), skigruppa (3) og sykkelgruppe (3)
- 2 revisorer
- Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet
- Valgkomite (leder og 2 medlemmer) 

 

Våre vedtekter og saker vedtatt i årsmøtet finnes her

Årsmøteprotokoller

 

Áigeamerri ovddidit áššiid lei / Frist for å melde inn saker var: 14. februar 2019

 

Oppdateringslogg:
07.01.19: saken/innkallingen opprettet
15.01.19: årsmøtesaksliste lagt ut

13.02.19: Lagt ut disse sakene; 04/19-09/19.

 

 

Oppdatert 14.02.2019
Untitled Document