Godt nytt aktivt år :-)
Her er vårt foreløpige arrangementsjul
Her kan du se datoene som er spikret og klar allerede. Der datoer ikke er satt enda kommer det snarlig. Info om hvert arrangement vil komme i god tid.
Årsmøte: 20.februar 
Vårslippløpet:16.mai
SNN Vårløpskrusell: datoer kommer
Sykkellekkarusell vår: datoer kommer
Polaris Grand Prix landevei:juni (dato kommer)
Rastegaisai: 18.juli
SNN Høstløpskarusell: datoer kommer
Sykkellekkarusell: datoer kommer
Barfrostløpet: 07.november
Oppdatert 28.12.2020
Untitled Document