Vi er en definitivt en løpeklubb
Les mer om våre aktiviteter i årsmelding 2020
Til tross for pandemi har vi hatt et nokså aktivt år, og klart å gjennomføre mange arrangementer og hatt aktiviteter for barn og unge. Og vi har løpt og syklet..
03.03.2021
Per Torleiv Ravna
Untitled Document