Årsmøtet i laget har talt og her ser dere resultatet
Avholdt på Sirma skole og teams
17 stemmeberettige medlemmer deltok på årsmøtet 24.02 hvor kursen for 2022 ble staket ut.
årsmøteprotokollen kan leses her: 
http://www.sirbma.no/govat/doc/arsmteprotokoll_2022_signert.pdf 
 

Virksomhetsplanen som ble vedtatt for 2022: 
http://www.sirbma.no/govat/doc/organisasjonsplan_2022.pdf
 
 
Årsmøtet gleder seg over et spennende nytt år med mange aktiviteter.
Nyhet i år er planlagt sykkeltreningsleir for barn i mai.
 
Vi skal også holde vårt, etterhvert tradisjonsrike, landeveisritt Polaris Grand Prix samt vårt 2. terrengritt.
Se vår interne terminliste for sykkel her:
http://sirbma.no/web/index.php?bajitsladja=16&bajitvsladja=16&giella1=nor
 
Vi fortsetter med løp. Gateløp  og terrengløp. Se vår interne terminliste for egne løp her:
2021 SISKKÁLDAS TERMIIDNALISTU Intern terminliste (sirbma.no)
 
 
Dette er styret og undergrupper som ble valgt:
Styret 2022:
Monica Balto Anti, leder 
tlf. 41264148, sirmaidrettslag@hotmail.com
Agnar Varsi, nestleder 
tlf: 47652864, agvarsi@hotmail.com
Leif Erik Varsi, styremedlem
tlf. 91792513, leifvarsi@hotmail.com
Lone Johanne Nilssen, styremedlem
lonejn@hotmail.com 
Synnøve Solbakk, styremedlem (sekretær) 
tlf. 95803133, sjefsdutta@hotmail.com
 
Varamedlemmer: 
1. Leif Varsi
2. May Synnøve Trosten
3. Erlend Skippervik Sætre

Anleggs-og aktivitetsgruppe:
Per Ove Måsø (leder), pomaso@hotmail.com
Leif Erik Varsi
Monica Balto Anti

Sykkel- og triatlongruppa: 
Per Torleiv Ravna (leder), tlf. 41935756, ptravna@hotmail.com
Marianne Balto
Stein Joks
 
Sirbmá-Sirma ILs representant i styret til Sykkelregion Nord: 
Martine A. Joks
 
Friidrettgruppa:
Camilla Kalliainen  (leder), camkall@hotmail.com
Lise M. Johansen  
Johan A. Anti
Agnar Varsi
Jan Helge Balto

Kontrollkomite: Tom Hansen (leder) og Tormod Varsi, vara: Yvonne Johannesen.  

Valgkomite: Espen Reisænen (leder), Kari Anne Bø og Kjell-Magne Iversen.
 
 
Som annonsert ved innkallingen hadde vi trekning av en klespakke til verdi av kr 2.500,- blandt de oppmøtte. Heldig vinner på uttrekk ble Leif Varsi. Gratulerer! 
 
 
TAKK for oppmøte til deltakere 
 

 
 
 

Oppdatert 23.03.2022
Untitled Document