Sirma-dag, skikarusell, årets sykkelritt
.. er saker du kan lese mer om i referater fra medlems- og styremøter og protokoller fra årsmøter i kantmenyen her (referater, protokoller m.v).

Noen vedtatte årsmøtesaker er også lagt ut - meny: Om oss. Og flere kommer.

Terminlista (sykkelritt) med de mest aktuelle sykkelrittene i år er også oppdatert.

21.03.2012
Per Torleiv Ravna
Untitled Document