Medlemsmøte torsdag 31. mai 2012 kl 19
På grendehuset i Sirma

Saker:
- Idrettslagets rolle i bygda og områdene rundt
- Polaris grand prix - sykkelritt 23. - 24. juni - orientering
- Andre arrangement fremover
- Eventuelt

Oppfordrer medlemmer til å stille i møtet. Da får vi i fellesskap diskutert og snakka om planer og forventninger fremover samt hvordan vi i felleskap kan løse oppgaver og ønsker.

(på vegne av styret; Duttá)

Oppdatert 25.05.2012
Untitled Document